top of page

Proyecto:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_House BG

Cliente:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_     Privado

Tamaño:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_   260m2

Lugar:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_       Ovalle, Chile. 

Director:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_    Denis Heckmann

Coordenador:       Carolina Pinto_cc781905-5cde-138bad5bcf194

Calculista:           _cc781905-5cde -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Elisa Gallardo

E.Energetica:     _cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5.cf58d_ _cc781905-136baddy-5-bb536-5.

Carregar:

El proyecto se configura por dos  volúmenes  que se  entrelazan ,  un volumen blanco que_cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ repousa sobre uma parede que faz parte do 2º volume que abraça o volume central, distribuindo o programa em setores, organizando-o de tal forma que haja liberdade _cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_em diferentes partes da casa. Como eixo central, a piscina, cercada por todas as  bordas da casa. 

bottom of page